My shop

My shop
My shop

piatok 22. januára 2010

Ľubko má už 6 rokov... / Lubko is six already...

Dnes máme ďalšieho oslávenca. Na chladničke visí Ľubkova vlajka...

Today it is Lubko's birthday. He has his birthday flag on fridge...

Zaspomínala som si na rok 2004 a roky potom, ako sme už mali nášho Ľubka. Našla som zopár vydarených fotiek... Ako rýchlo to ide, ako nám deti rastú a my sa nestíhame čudovať...

I went back in memory and looked at year 2004 and years after when we had Lubko. I found some very good photos...
I can't believe how fast the time flies, how fast our kids grow...

Len nedávno som ho nosila v brušku a už je z neho veľký chlapec, ktorému sme dnes kupovali tašku do školy a ktorý bol práve dnes na zápise do prvej triedy!

It feels like yesterday that I carried him inside me and now he is grown boy. He got his first school backpack today and is signed up for school!

Milý môj Ľubko!
Si citlivý, milý chlapec, ktorý vie úsmevom a pohľadom oceniť, ak sa mu niekto venuje. Si veľkým darom pre našu rodinu... K dnešným narodeninám Ti prajem, aby si mal pri sebe vždy ľudí, ktorí ťa budú mať radi, aby si nikdy nezabudol, ako veľmi Ťa ľúbime a že Tvojím najlepším priateľom je Ježiš. Viem, ako veľmi sa tešíš na školu, tak Ti želám, aby sa Ti v nej darilo, aby Ti učenie prinášalo radosť a aby si mal milú, chápavú učiteľku a skvelých spolužiakov...
Tvoja mamka

My dear Lubko!
You are very sensitive and kind boy, who can
with smile and eyes show appreciation easily. You are a gift for our family...
Today on your birthday, I wish you'd always have good people around you, you'll never forget how much we love you and that you'll always remember that your best friend is Jesus. I know how much you are looking forward to starting school. I wish you a lot of success, so school will always bring you happiness and a class full of great classmates and understanding and kind teacher.
Your mom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára