My shop

My shop
My shop

štvrtok 5. novembra 2009

Spomienka na zosnulých...

Asi niet človeka, ktorý by v týchto dňoch nenavštívil cintorín, alebo aspoň si nespomenul na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Aj my sme sa včera vybrali s deťmi na hroby, aby sme sa pomodlili za duše našich zomrelých a zapálili za nich sviečky. Ja som až toho roku pochopila, aká je dôležitá naša modlitba pre duše v očistci. Naozaj máme možnosť im pomôcť, skrátiť im čas strávený v očistci, aby mohli čím skôr prísť do neba. A to sme sa včera snažili vysvetliť aj naším deťom. Je nesmierne dôležitá aj modlitba detí. Boh neostáva ľahostajný, ak sa modlia deti...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára